Vann slås av umiddelbart 29. Juli

Som noen av dere kanskje har lagt merke til, er vannet i dag litt grumsete. Dette skyldes at vannstanden i vannverket har blitt redusert svært raskt, noe som fører til «ras» ned mot pumpa.

Vannet slås av umiddelbart for å få dette grumset til å legge seg, og vi prøver å slå på vannet senere i kveld.

DET ER LITE VANN I BRØNNEN, og vi oppfordrer derfor alle til å begrense vannforbruket så mye som overhodet mulig.

mvh

Henning Sund
Sekretær
Breivika Hytteforening

Reklame

Informasjonsmøte om vann og avløp, lørdag 21. april 2018 kl. 13:00 i Rødtangen bedehus

Det er endelig fremgang i prosjektet om vann og avløp til hyttene i foreningens nedslagsområde. Her kan du laste ned et notat fra styret i sakens anledning, og en avtale mellom Hurum Kommune, Breivika Hytteforening og Rødtangen Camping om tilkobling til slamavskiller og avløpsledning.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte på Rødtangen bedehus lørdag 21. april kl 13.00.
Ettersom det er knyttet en del kostnader til videre prosjektering, må vi be medlemmene om en ekstraordinær innbetaling innen utgangen av april. I vedlagte notat er dette beskrevet.
I avtaledokumentet med kommunen er det tegnet inn et kart som ikke dekker hele foreningens nedslagsområde. Grunnen til at kartutsnitt ikke har med hele området er at man her bare skulle vise mulig trase over campingplassområdet. Her er det brukt et kartutsnitt som alle vil finne igjen i den opprinnelige rapporten fra Cowi.
.
Husk at dette er en avtale om tilknytning til slamavskilleren på campingplassen og ikke detaljer om området forøvrig. Det er viktig å understreke at forslaget altså omfatter alle hytter i vår forening.
Vennligst les notatet grundig. Dersom du/dere ikke har anledning til å delta på møtet, må du/dere gjerne sende inn eventuelle spørsmål i forkant av møtet, så skal vi sørge for at disse spørsmålene blir besvart.
NB!
Dette har tidligere blitt sendt ut til alle hovedmedlemmer i Breivika Hytteforening, men ikke til de som har registrert seg på Rødtangen.no, da det er noen tekniske utfordringer knyttet til utsending av mail fra Rødtangen.no. Noen av dere vil derfor få denne informasjonen 2 ganger.