Klage på vedtak til Asker Kommune

Vi fikk 08.12.21 et meget overraskende vedtak fra Asker kommune om at de har opphevet kommunens (dvs. Hurum kommunes) vedtak av 12.08.2019 om midlertidig utslippstillatelse.

Vedtaket er fattet uten forhåndsvarsel, hvilket er et klart brudd på forvaltningsloven. Byggesaksbehandleren i kommunen sendte 21.10.21 er brev til diverse etater med anmodning om uttalelse i byggesaken med fire ukers frist, blant annet til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fordi vår sak omfatter tiltak i strandsonen som krever dispensasjon etter plan-og bygningsloven, skal statsforvalteren avgi uttalelse. Kommunen avsluttet brevet slik:


Vi vurderer at tiltaket er av samfunnsmessige interesse hvor hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse anses ikke vesentlig tilsidesatt. Tilkobling til offentlig vann og privat avløpsningsløsning utgjør en vesentlig miljømessig forbedring. Det anses ikke å foreligge nevneverdige ulemper i saken, hverken for naboeiendommene eller allmennheten. 


Vi regnet etter denne uttalelsen med at tillatelsen for igangsetting av prosjektet vårt ville foreligge før jul, og overraskelsen ble derfor desto større da opphevingsvedtaket ble mottatt. Vedtaket er fattet på grunnlag av en uttalelse fra statsforvalteren som nærmest må oppfattes som et pålegg til Asker kommune. Vi har selvfølgelig påklaget vedtaket. Kopi av vedtaket, statsforvalterens uttalelse og klagen finner dere her.

Opphevelse av vedtak fra Asker kommune

Uttalelse fra Statforvalteren

Klage fra Breivika Bann- og avløpsanlegg


Dette er en både dramatisk og trist utvikling for vårt vann- og avløpsprosjekt, ikke minst med tanke på den tidsbruk og det engasjement som både medlemmer og styret har hatt i saken. Styret vil ikke innlate seg på å spå noe om utfallet av klagen, men vi vil selvsagt holde medlemmene underrettet så snart det foreligger noe nytt. 


Uansett ønsker styret alle medlemmene en god jul og et godt nytt år!


Med vennlig hilsen styret i Breivika vann- og avløpslag SA

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: