Orientering om Vann- og avløpsprosjektet

Til medlemmene av Breivika Hytteforening

19. september 2019

AVLØP MV.

Som opplyst i e-post av 25.08.19, har Brevika Hytteforening fått utslippstillatelse på visse vilkår, hvorav de viktigste er:

• Tillatelsen gjelder utslipp til sjøen med en ledning som legges på 20 meters dyp via en slamavskiller nedgravd på land.

• Tillatelsen gjelder for et tidsrom av inntil 10 år i påvente av en kommunal avløpsløsning. Den vil komme i form av en sjøledning fra Tofte til Holmsbu, men dette er foreløpig på planstadiet. Hvis vårt anlegg blir realisert, betyr det at vår lokale sjøledning må knyttes til den offentlige ledningen når den kommer.

• Tillatelsen gjelder for inntil 165 personekvivalenter, som er beregnet behov for de vel 40 hyttene som meldte seg på søknaden.

• Tilknytningen til avløpsnettet skal være 100 % innenfor det kommunen har definert som rensedistrikt, dvs. innenfor Breivika Hyttefelts medlemsområde. Dette innebærer at de som ikke deltar i anlegget (forutsatt at det blir realisert), vil ikke lovlig kunne opprettholde innlagt vann (som vel neppe heller er lovlig i dag).

Den videre fremdrift i prosjektet vil være å stifte et avløpslag (samvirkeforetak) med bindende deltakelse, som så inngår avtale om en totalentreprise med en kvalifisert entreprenør. Før vi kommer så langt, ønsker imidlertid styret å få frem et sikrere kostnadsgrunnlag enn det vi har nå. I invitasjonen til informasjonsmøtet som ble sendt ut til medlemmene i april i fjor, viste vi til at skissen til COWI fra 2013 indikerte en pris på ca. 210.000 eks. mva. til tomtegrense, indeksregulert per april 2018. Dette tallet er nok vesentlig for lavt av mange grunner, blant annet fordi byggekostnadene har steget mer enn konsumprisindeksen.

Vi har et overskudd på ca. kr. 70.000 av de pengene som ble innbetalt til søknadsprosessen. Styret ønsker å bruke dette til en oppdatert kostnadsanalyse, og vi vil finne et firma med kompetanse til å ta oppdraget.

Uråsleina vannverk har ikke kapasitet til å levere den vannmengden som er nødvendig for et avløpsanlegg. En forutsetning for å kunne etablere et avløpsanlegg ved Breivika, er derfor at vi får tillatelse til å knytte oss til den kommunale vannledningen som for et par år siden ble ført til Rødtangen. Styret har vært i kontakt med VIVA (som dog vil bli avviklet i forbindelse med kommunesammenslåingen ), og vi håper å få til et møte i nærmeste fremtid.

Dette innebærer at styret ikke ser det som hensiktsmessig å innkalle til et medlemsmøte før vi har fått på plass et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne gå videre med prosjektet.

Foruten pris, er det sikker mange spørsmål som melder seg hos den enkelte hytteeier, og som helst bør kunne besvares før man tar stilling til deltakelse i et avløpslag. Vi nevner noen:

1) Hvorfor gjøre dette nå i stedet for å vente til en kommunal sjøledning er på plass:

Fordelen er først og fremst tidsaspektet. Mange hytteeiere ønsker ønsker wc, dusj og andre sanitære bekvemmeligheter på hytta. Forurensningsaspektet betyr antakelig også mye for mange. Nye Asker kommune vil etter kommunesammenslåingen antakelig ha en rekke andre saker som vil være langt høyere prioritert enn avkloakering av Hurums sørvestlige side. Det vil sannsynligvis gå minst 10 år før en offentlig sjøledning er på plass. Et alternativ for noen i påvente av kommunal ledning, kan kanskje være et privat anlegg med lukket tank til svartvann og tank/innfiltreringsgrøft for gråvann, men et slikt anlegg vil også bli kostbart. Dessuten forutsetter det tilstrekkelig stedlige løsmasser, og at avstanden til vei for tømming av tank ikke er for stor. Hvis kommunen gir tillatelse, vil det bli gitt på vilkår om frakobling når en kommunal løsning er på plass. Anleggskostnaden må således avskrives over relativt få år.

2) Blir det billigere å vente på en kommunal ledning?

Ganske sikkert ikke. Selve avløpsnettet på land vil bli det samme, og det er utelukket at kommunen vil engasjere seg utover å legge selve hovedledningen i sjøen. Hytteeierne langs Hurumkysten vil måtte organisere seg ”klyngevis” og etablere lokale avløpslag for tilknytning til sjøledningen. Vi får en kostnad til selve tilkoblingen når den tid kommer, men den blir neppe særlig stor. Kommunal tilknytningsavgift (pt. ca. kr. 25.000) betaler hytteeierne først når vi er tilknyttet kommunal ledning.

3) Mange er avhengig av å bygge på hytta for å få rom til wc/bad. Hvis man ligger i strandsonen, vil det da bli gitt byggetillatelse? Svaret på det er sannsynligvis ja med henvisning til pkt. 1.9 i bestemmelsene til kommuneplanen:
Mindre tilbygg på inntil 8 m2 for sanitæranlegg kan tillates på eiendommens hovedbygning som ligger i strid med avstandskravene til sjø/vassdrag etter bestemmelsene i pkt. 2.3.1, 2.3.2 og 5.2 når det er dokumentert at:
• Sanitæranlegget ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse.
• Tiltaket er i samsvar med godkjent vann- og avløpsplan for området.
• At utvidelsen ikke kommer nærmere strandlinje/vassdrag eller viktige natur-/friluftsområder enn før.
Denne saken har tatt lang tid, og det gjenstår som nevnt flere spørsmål som må avklares. Vi ber hytteeierne om å utvise tålmodighet, og vi kommer tilbake med ny informasjon så snart vi har noe å meddele.

Med vennlig hilsen styret

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: