ORIENTERING OM UTSLIPPSSØKNADEN

(Link til relevante dokumenter finner du nederst i teksten)

Søknaden ble sendt inn i slutten av september 2018. Den behandles av Tilsynet for små avløpsanlegg på vegne av Hurum kommune. I november fikk vi spørsmål fra Tilsynet om dybden på utslippsledningen og hvorvidt vi hadde vurderinger om hvor dypt den burde gå. Dette fant vi overraskende på bakgrunn av Tilsynets brev av 8.12.2016, der det bla ble opplyst at en nylig utført kamerainspeksjon viste at utslippsledningen er relativt ny og føres ut på dypt vann. Tilsynets brev var, som medlemmene vil huske, et sentralt dokument for avtalen med kommunen om tilknytning til campingplassens avløpssystem og det senere arbeidet med utslippssøknaden.
Vi tok deretter initiativ til et avklaringsmøte om saken, som ble avholdt 11.03.2019 med deltakelse av representanter fra Tilsynet, VIVA og Asker kommune (som var med som ”observatør”, Hurum kommune er vedtaksmyndighet inntil kommunesammenslåingen trer i kraft 01.01.2020). Møtet var meget nyttig, og det var enighet om at det vil være en bedre løsning å etablere en egen og helt ny utslippsledning fra Tømmerstranda i kombinasjon med en slamavskiller og pumpestasjon. Dette innebærer at vi ikke kobler oss inn på campingplassens anlegg. Det vil innebære en bedre løsning både teknisk og forurensningsmessig og vil gi kostnadsbesparelser.
På dette grunnlag fikk Jørgen Ove Myrre i oppdrag å utarbeide en revidert fagrapport/utslippssøknad, som nå er på det nærmeste ferdig. Fordi det innebærer endringer i det omsøkte tiltaket, er det imidlertid nødvendig med ny nabovarsling. Medlemmene vil derfor i nærmeste fremtid motta nytt nabovarsel fra Myrre med den reviderte fagrapporten. Når fristen på fire uker er gått, vil den reviderte søknaden bli sendt Tilsynet for videre behandling.
Styret beklager for så vidt at saken har trukket i langdrag, men understreker at vi nå fremmer en søknad som vi mener er vesentlig bedre, ikke minst fra et forurensningsmessig synspunkt.
Styret benytter ellers anledningen til å ønske alle en god påske og en ny hyttesesong ved Breivika.
Med vennlig hilsen styret

Til medlemmene fra styret – EN ORIENTERING OM UTSLIPPSSØKNADEN

Fagrapport – Vedlegg til nabovarsling

Vedlegg – Overordnet situasjonsplan fra Cowi

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: